Να στείλετε μήνυμα
aboutus

Πιστοποιητικά

QC Προφίλ

Το υψηλό βουνό επιτρέπει HDPE το σωλήνα και τις συναρμολογήσεις ενάντια στην ελαττωματική εργασία και το υλικό του για μια περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία του εφαρμόσιμου τιμολογίου. Η ευθύνη μας κάτωθι, είτε για την παραβίαση της εξουσιοδότησης είτε για την αμέλεια, είναι ρητώς περιορισμένη, στην επιλογή μας,

A) Αντικατάσταση στο συμφωνηθε'ν σημείο της παράδοσης, χωρίς κόστος στον αγοραστή, οποιουδήποτε προϊόντος που βρέθηκε από μας για να είναι ελαττωματικός ή να βρεί για να μην προσαρμοστεί στα εφαρμόσιμα πρότυπα κατασκευής βιομηχανίας, ή

B) στην επιστροφή ή την πίστωση στον αγοραστή ή τη τιμή αγοράς τέτοιων προϊόντων, υπό τον όρο ότι ειδοποιούμαστε αμέσως επάνω στην ανακάλυψη οποιασδήποτε απαιτημένης ατέλειας και ότι τα αντιπροσωπευτικά δείγματα του σύμφωνα με τους ισχυρισμούς ελαττωματικού προϊόντος επιστρέφονται, μεταφορά προπληρωμένη, μετά από αίτημά μας. Καμία αξίωση κάτω από αυτήν την εξουσιοδότηση προϊόντων δεν θα εξεταστεί έως ότου έχουν εξεταστεί το προϊόν και οι αντιπροσωπευτικές δειγματοληψίες επ' αυτού από μας.

 

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση αποτελεί την ολόκληρη ευθύνη του υψηλού βουνού. Το υψηλό βουνό δεν θα είναι εκτεθειμένο για οποιεσδήποτε τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες άμεσα ή έμμεσα που προκύπτουν ή ως αποτέλεσμα της πώλησης, της μεταφοράς, του χειρισμού, της εγκατάστασης, ή της χρήσης των προϊόντων που πωλούνται, ούτε για τις απώλειες προϊόντων, την επανεγκατάσταση, ή τα κόστη εργασίας.


ΑΥΤΗ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΩΣ ΑΝΤΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΆΛΛΩΝΔΉΠΟΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ MERCHANTABILITY Ή ΤΗΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΟ ΣΚΟΠΌ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗΣΔΉΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ Ή ΕΥΘΎΝΗΣ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΎ.


Καταστάσεις που αποβάλλουν αυτήν την εξουσιοδότηση προϊόντων:
1. Υπερβολικός συνδυασμός πίεση-θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής ή λειτουργία.
2. Δυσλειτουργία ή ανάρμοστη χρήση των συσκευών γραμμών που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση σωλήνων.
3. Η χρήση του προϊόντος υπό τους όρους για τους οποίους το προϊόν δεν σχεδιάστηκε, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίστηκε, το ανάρμοστο σχέδιο συστημάτων, κάτω από-ταξινόμηση, υπερπίεση, σφυρί νερού, ή άλλη αρνητική απόδοση χαρακτηρίζει.
4. Αποτυχία να εμμείνει στα γενικά φύλλα οδηγίας του υψηλού βουνού σχετικά με τον κατάλληλους χειρισμό, την εγκατάσταση, και τη δοκιμή του προϊόντος.
5. Πέρα από την εισαγωγή του σωλήνα ή την εισαγωγή του σωλήνα μετά από το σημάδι εισαγωγής στην εφαρμογή σωλήνων στολισμάτων.
6. Ανάρμοστα εγκατάσταση ή/και σχέδιο του συστήματος εκβάθυνσης.
7. Χρήση εκτός από τους εφαρμόσιμους και συνιστώμενους διαλύτες και τα λιπαντικά.
8. Εγκατάσταση του προϊόντος στο έδαφος για τη χρήση όπως καλά-εγκιβωτίζοντας, τη χρήση του προϊόντος για τη μετάδοση ή τη μεταφορά του φυσικού αερίου ή οποιουδήποτε άλλουδήποτε αεριώδους στοιχείου, ή τη χρήση με οποιαδήποτε συστήματα συμπιεσμένου αέρα.
9. Το υψηλό βουνό πρέπει να δηλωθεί για οποιαδήποτε ατέλεια πριν από την επισκευή και τέτοια επισκευή πρέπει να εγκριθεί από το υψηλό βουνό.
10. Ο αγοραστής πρέπει να παρέχει εθνικός την ευκαιρία να δει και να εξετάσει τα δείγματα σωλήνων που υποψιάζονται για να είναι ελαττωματικός συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης των διαδικασιών εγκαταστάσεων και των συνθηκών περιοχών εργασίας.
11. Εάν είναι χαλασμένο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκαταστάσεων λόγω της ανώμαλης χρήσης, η εξουσιοδότηση είναι κενή.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Mr. Anna qian
Τηλ.: : +86 15852662859
Φαξ : 86-510-85881876
Χαρακτήρες Λοιπά(20/3000)